მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
43%
37%
53%
41%
34%
53%
-2%
-3%
0%
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო