მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10%
13%
4%
11%
14%
5%
+1%
+1%
+1%
ქარელის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო