მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქედის მუნიციპალიტეტი
35%
30%
42%
33%
29%
40%
-2%
-1%
-2%
ქედის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო