მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
22%
21%
25%
28%
21%
38%
+6%
0%
+13%
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო