მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
32%
28%
38%
27%
27%
26%
-5%
-1%
-12%
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო