მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
22%
17%
29%
14%
10%
22%
-8%
-7%
-7%
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო