მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15%
13%
17%
15%
18%
10%
0%
+5%
-7%
შუახევის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო