მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15%
18%
10%
27%
30%
22%
+12%
+12%
+12%
შუახევის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო