მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
26%
22%
32%
28%
27%
29%
+2%
+5%
-3%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო