მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
47%
54%
37%
39%
43%
33%
-8%
-11%
-4%
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო