მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
41%
45%
35%
49%
50%
47%
+8%
+5%
+12%
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო