მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
22%
23%
21%
38%
37%
38%
+16%
+14%
+17%
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო