მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
49%
42%
59%
34%
31%
40%
-15%
-11%
-19%
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო