მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
წალკის მუნიციპალიტეტი
26%
23%
30%
26%
22%
34%
0%
-1%
+4%
წალკის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო