მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
23%
22%
26%
30%
28%
32%
+7%
+6%
+6%
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო