მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
25%
16%
13%
21%
-7%
-9%
-4%
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო