მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
35%
28%
47%
31%
28%
36%
-4%
0%
-11%
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო