მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
31%
26%
41%
27%
22%
36%
-4%
-4%
-5%
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო