მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
38%
32%
49%
28%
25%
33%
-10%
-7%
-16%
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო