მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხობის მუნიციპალიტეტი
26%
20%
36%
28%
25%
35%
+2%
+5%
-1%
ხობის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო