მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხონის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
20%
16%
12%
24%
-2%
-5%
+4%
ხონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო