მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხულოს მუნიციპალიტეტი
15%
12%
22%
15%
15%
16%
0%
+3%
-6%
ხულოს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო