მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
61%
63%
58%
49%
46%
53%
-12%
-17%
-5%
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო