მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
55%
54%
56%
55%
54%
57%
0%
0%
+1%
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო