მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
51%
42%
64%
58%
52%
68%
+7%
+10%
+4%
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო